Akademia Rodziny

29 lutego 2016 roku Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach powołał nową jednostkę organizacyjną pod nazwą „Akademia Rodziny” (wcześniej Akademia dziecięca "GENIUS").

Akademia Rodziny jest przedsięwzięciem edukacyjnym, które realizuje następujące cele: wzmacnianie i pogłębianie więzi rodzinnych, wzbogacanie wiedzy o różnych aspektach życia rodzinnego, nabywanie nowych kompetencji społecznych, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie nowych umiejętności.

Dołącz do nas, zostań studentem

Akademia Rodziny skierowana jest do studentów Górnośląskiej WSP i ich rodzin, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mieszkańców Mysłowic.

Spotkania w ramach Akademii odbywają się raz w miesiącu na terenie Uczelni w formie wykładów, prelekcji i warsztatów.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Górnośląskiej WSP, a także zaproszonych specjalistów, animatorów i pasjonatów.

Informacje o sposobie i terminach spotkań Akademii Rodziny zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni.


Aktualności

Czwarte spotkanie Akademii Rodziny 18 czerwca 2016 r.
12.05.2016

Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, ks. dr Wacław Królikowski SJ

serdecznie zaprasza rodziców z dziećmi i całe rodziny na spotkania Akademii Rodziny w jezuickiej Uczelni.

Spotkania będą miały na celu wzmacnianie więzi rodzinnych. Przewidujemy zajęcia dla dzieci i dorosłych.

Czwarte, ostatnie w tym roku akademickim spotkanie odbędzie się w sobotę 18 czerwca 2016 r., w  godz.  od  12.00 do 15.00, w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR, przy ulicy Powstańców 23.